เรียนรู้ทักษะการต่อสู้บนดินแดนมหัศจรรย์

คำว่า “มหา ลัย ม ศว” ไม่สามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้ เนื่องจากมันเป็นคำภาษาอังกฤษและไม่อยู่ในศัพท์ภาษาไทย ดังนั้นข้อความภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับสารบัญในคำถามของคุณไม่สามารถแก้ไขได้

ระบบราชการไทยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า สถานศึกษาในประเทศไทยต้องใช้คำภาษาไทย เพื่อบรรยายถึงชื่อสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ ประเภทสำนักงาน หน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่ประกาศใช้ระเบียบสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำภาษาอังกฤษเหล่านี้เป็นคำภาษาไทยได้

ดังนั้นเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อความง่ายในการสื่อสาร ผมขอแนะนำให้เปลี่ยนชื่อ “มหา ลัย ม ศว” เป็นชื่อภาษาไทยที่สอดคล้องกับระบบราชการไทย เช่น “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”